Mijn lidmaatschap hernieuwen

Bijna een derde van de jaarlijkse opbrengsten van Vogelbescherming Vlaanderen hebben we aan jou te danken: jij die jaarlijks trouw jouw lidmaatschapsbijdrage betaalt en zo nu en dan een gift overmaakt als extra ondersteuning. Mede door het onvoorspelbare karakter van begrotingskredieten van de Vlaamse overheid zijn opbrengsten uit lidmaatschapsbijdragen en giften van doorslaggevend belang geworden om de kwaliteit van de werking van onze vereniging te waarborgen. Vogelbescherming Vlaanderen moet daarnaast met haar boodschap optornen tegen de nog steeds invloedrijke jacht- en landbouwlobby met belanghebbenden in verschillende machtige kringen. Hernieuw je lidmaatschap en geef hiermee een duidelijk signaal!

 Via overschrijving
Maak een keuze uit een van de lidmaatschapsbijdrages en schrijf het bedrag over op rekeningnummer 001-4098773-17 (IBAN: BE61001409877317  —  BIC: GEBABEBB) van Vogelbescherming Vlaanderen vzw, Koetshuis • Stadspark, Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas met als mededeling je lidnummer.

 Via domiciliëring
Heel wat leden betalen hun lidgeld bewust via een domiciliëringopdracht. Zo’n domiciliëring heeft heel wat voordelen: je bent zeker dat jouw lidmaatschapsbijdrage elk jaar tijdig overgemaakt wordt en de ledenadministratie van Vogelbescherming Vlaanderen verloopt efficiënt en kostenbesparend. Activeerde je al een domiciliëringopdracht? Dan hoef je helemaal niets te doen. Wil je een domiciliëring aangaan? Download hier het domiciliëringdocument, vul het in en bezorg het aan jouw financiële instelling.

Go to top