Wettelijk statuut zoogdieren


Onderstaande zoogdiersoorten behoren tot categorie 1, 2, 3 of 4 van het Soortenbesluit.
 
Op zoogdiersoorten die vallen onder categorie 4 zijn eigenlijk de bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en zijn uitvoeringsbesluiten van toepassing. Niet alle soorten die onder categorie 4 van het Soortenbesluit of artikel 3 van het Jachtdecreet vallen kunnen echter bejaagd en/of bestreden worden. Er zijn ook soorten waarop al vele jaren de jacht gesloten en dus verboden is.
 
Klik op de gewenste soort in onderstaande alfabetische lijst om haar wettelijk statuut in Vlaanderen te kennen.
 
 
B
Baardvleermuis (Myotis mystacinus)
Bechsteins vleermuis (Myotis mystacinus)
Bever (Castor fiber)
Boommarter (Martes martes)
Bosspitsmuis (Sorex araneus)
Bosvleermuis (Nyctalus leisleri)
Brandts vleermuis (Myotis brandtii)
Bunzing (Mustela putorius)
 
D
Damhert (Dama dama)
Das (Meles meles)
Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
 
E
Edelhert (Cervus elaphus)
Egel (Erinaceus europaeus)
Eikelmuis (Eliomys quercinus)
 
F
Franjestaart (Myotis nattereri)
 
G
Gewone dwergspitsmuis (Sorex minutus)
Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus)
Gewone zeehond (Phoca vitulina)
Grijze grootoorvleermuis (Phoca vitulina)
Grijze zeehond (Halichoerus grypus)
Grote bosmuis (Halichoerus grypus)
Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum)
 
H
Haas (Lepus europaeus)
Hamster (Cricetus cricetus)
Hazelmuis (Muscardinus avellanarius)
Hermelijn (Mustela erminea)
Huisspitsmuis (Crocidura russula)
 
I
Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)
 
K
Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus)
Konijn (Oryctolagus cuniculus)
 
L
Laatvlieger (Eptesicus serotinus)
Lynx (Lynx lynx)
 
M
Meervleermuis (Myotis dasycneme)
Moeflon (Ovis musimon)
Mopsvleermuis (Barbastrella barbastrellus)
 
O
Otter (Lutra lutra)
 
R
Ree (Capreolus capreolus)
Rode eekhoorn (Sciurus vulgaris)
Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)
Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)
 
S
Steenmarter (Martes foina)
 
T
Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus)
Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus)
 
V
Vale vleermuis (Myotis myotis)
Veldspitsmuis (Crocidura leucodon)
Vos (Vulpes vulpes)
 
W
Walvisachtigen (Cetacea spp.)
Waterspitsmuis (Neomys fodiens)
Watervleermuis (Myotis daubentonii)
Wezel (Mustela nivalis)
Wild zwijn (Sus scrofa)
Wilde kat (Felis silvestris)
Wolf (Canis lupus lupus)
Go to top