Wettelijk statuut fauna


Omdat Vogelbescherming Vlaanderen zich niet enkel bekommert om het lot van de in het wild levende vogels maar ook om dat van de in het wild levende zoogdieren, vind je in deze rubriek het wettelijk statuut in Vlaanderen van zowel vogels als zoogdieren terug. De bescherming van deze soorten wordt geregeld via het Soortenbesluit. We stelden twee lijsten samen: een van de vogels die onder de beschermingsbepalingen van het besluit vallen en een andere van de zoogdieren die eronder vallen. Klik hieronder op de lijst die je wenst te consulteren.

 

 


    Wettelijk statuut vogels

    Wettelijk statuut zoogdieren

Go to top