Soortenbescherming

 
De wettelijke bepalingen inzake soortenbescherming zijn terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (up-to-date officieuze coördinatie), kortweg het 'Soortenbesluit' genoemd. In het Soortenbesluit wordt bepaald welke soorten dieren en planten beschermd zijn in het Vlaamse Gewest en welke wettelijke gevolgen verbonden zijn aan die beschermde status. In de eerste plaats wordt een reeks handelingen vermeld die verboden zijn ten aanzien van beschermde soorten. Het Soortenbesluit werd gewijzigd door het 'Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009'.
 
 Wil je te weten komen welke bescherming een bepaalde diersoort in Vlaanderen geniet? Consulteer dan de alfabetische soortenlijsten en klik op de soort die jou aanbelangt.
 
Het Soortenbesluit bevat ook nog een onderdeel waarin de bescherming van soorten wordt nagestreefd door het opleggen van regels inzake het in gevangenschap houden van specimens van beschermde soorten. Dat onderdeel is vooral goed uitgewerkt voor het houden in gevangenschap van beschermde vogelsoorten. In uitvoering van dit onderdeel is er ook nog het ministerieel besluit van 7 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels waarin wordt vastgesteld aan welke specifieke technische kenmerken pootringen voor in het Vlaamse Gewest in gevangenschap geboren en gekweekte specimens van beschermde vogelsoorten moeten voldoen.
 
 
 

Gesloten ringen voor Europese vogelsoorten. Die zonder inscripties zijn niet wettelijk
Go to top