Jacht op wild zwijn


De jacht op wilde zwijnen is open van 1 januari tot en met 14 juli en van 1 augustus tot en met 31 december.

Bijzondere jacht op wilde zwijnen kan worden uitgeoefend van 1 januari tot en met 31 december in één of meerdere van de volgende gevallen: 

  1. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren
  2. ter voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen in eigendom of gebruik
  3. ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats
  4. voor de veiligheid van het luchtverkeer

 

Go to top