Jacht op vos


De jacht op vossen is open van 15 oktober tot en met 28 of 29 februari.

Bijzondere jacht op vossen kan worden uitgeoefend van 15 mei tot en met 14 oktober in één of meerdere van de volgende gevallen: 

  1. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren
  2. ter voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen in eigendom of gebruik
  3. ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats
  4. voor de veiligheid van het luchtverkeer


Go to top