Jacht op verwilderde kat


De jacht op verwilderde katten is open van 1 januari tot en met 31 december.
 
De gewone jacht op verwilderde katten mag alleen worden beoefend met kastvallen met een maximumvolume van 1000 dm³, waarin de gevangen dieren zich vrij kunnen bewegen en die, in gesloten toestand, in de zijwand ter hoogte van het maaiveld minstens één vrije opening hebben waarbinnen een cirkel met een diameter van ten minste 6,5 cm kan worden beschreven. De bovenkant van de kastval bestaat uit ondoorzichtig materiaal.
 
Katten die worden gevangen in het kader van gewone jacht moeten gecontroleerd worden op twee criteria, namelijk of ze geen verwilderd gedrag vertonen of een merkteken dragen dat verwijst naar domesticatie. Is minstens één van de criteria aanwezig dan gaat het om niet-verwilderde katten. Zij moeten onmiddellijk vrijgelaten worden. Jagers die een verwilderde kat hebben gevangen, zijn verplicht om die naar een asiel te brengen of door een asiel te laten ophalen.
 
 

Go to top