Jacht op verwilderde kat


De jacht op verwilderde katten is open van 1 januari tot en met 31 december. Bijzondere jacht is niet aan de orde.
 
De gewone jacht op verwilderde katten mag alleen worden beoefend met kastvallen met een maximumvolume van 1000 dm³, waarin de gevangen dieren zich vrij kunnen bewegen en die, in gesloten toestand, in de zijwand ter hoogte van het maaiveld minstens één vrije opening hebben waarbinnen een cirkel met een diameter van ten minste 6,5 cm kan worden beschreven.
 
De bovenkant van de kastval bestaat uit ondoorzichtig materiaal. Verwilderde katten die worden gevangen in het kader van gewone jacht, mogen alleen worden gedood als ze niet voorzien zijn van een halsband of een ander visueel merkteken. Katten met een halsband of een ander visueel merkteken worden op één van de volgende wijzen behandeld:
 
  • ze worden onmiddellijk in vrijheid gesteld op de plaats van vangst
  • ze worden overgebracht naar een dierenarts voor castratie of sterilisatie en vervolgens in vrijheid gesteld op de plaats van vangst
  • ze worden overgebracht naar een asiel

 

Go to top