Jacht op smient


De jacht op smienten is gesloten.

Bijzondere jacht op smienten kan worden uitgeoefend van 15 oktober tot en met 14 november,
voor zover op de bejaagde percelen door de jachtrechthouder schade kan worden aangetoond aan de andere landbouwteelten dan permanent grasland.

 

Go to top