Jacht op grauwe gans


De jacht op grauwe ganzen is open van 15 augustus tot en met 30 september.

Bijzondere jacht op grauwe ganzen kan worden uitgeoefend van 15 juli tot en met 14 augustus en van 1 oktober tot en met 31 januari in één of meerdere van de volgende gevallen: 

  1. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren
  2. ter voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen in eigendom of gebruik
  3. ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats
  4. voor de veiligheid van het luchtverkeer
     

Go to top