Jacht op Canadese gans


De jacht op Canadese ganzen is open van 15 augustus tot en met 31 maart.

Bijzondere jacht op Canadese ganzen kan worden uitgeoefend van 1 april tot en met 14 augustus in één of meerdere van de volgende gevallen: 

  1. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren
  2. ter voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen in eigendom of gebruik
  3. ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats
  4. voor de veiligheid van het luchtverkeer


Go to top