Iets verdachts gezien?

 
Behoudens enkele uitzonderingen zijn alle in het wild levende vogels beschermd. De wetgeving in Vlaanderen die deze bescherming regelt is het 'Besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer', kortweg het Soortenbesluit genoemd. Een aantal andere vogelsoorten valt echter onder de bepalingen van de jachtwetgeving (Jachtdecreet van 24 juli 1991). In het jargon worden deze vogels 'jachtwild' genoemd. Een aantal van deze soorten mag tijdens bepaalde perioden en onder welbepaalde voorwaarden worden bejaagd en/of bestreden. Enkele zoogdiersoorten dan weer zijn volledig beschermd, zoals das, egel en eekhoorn, en vallen eveneens onder de bepalingen van het Soortenbesluit.
 
Toch worden de geldende beschermingsmaatregelen vaak met de voeten getreden: vogelvangers gebruiken onwettelijke tuigen zoals misnetten, slagnetten, inloopkooien en lijmstokken om beschermde vogels te vangen met als doel ze te verhandelen in het vogelliefhebbercircuit. Dit is een lucratieve bezigheid die in de loop der jaren heel wat vogelsoorten in aantal heeft doen achteruitgaan. Ook binnen het jagersmilieu worden regelmatig zware overtredingen begaan. Vogelsoorten die niet als wild gerangschikt zijn of waarop de jacht niet is geopend, worden vaak illegaal afgeschoten. Het gaat dan vaak om beschermde roofvogels die door jagers worden beschouwd als 'concurrenten' of om beschermde vogels die worden geschoten omdat ze culinair interessant zijn.
 
 

Natuurinspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos aan het werk — © Jan Rodts
 
 
Onze vereniging komt ook op voor alle andere in het wild levende dieren. Ook vossen, reeën, dassen, egels, bunzingen, steenmarters en vele andere soorten genieten onze aandacht. En ja, regelmatig worden ook deze dieren belaagd, of ze nu beschermd zijn of niet. Omdat onze vereniging wordt beschouwd als de 'advocaat van de wilde fauna', kan je bij ons terecht als je denkt onregelmatigheden te hebben vastgesteld. Heeft iemand in jouw buurt mistnetten en lokvogels opgesteld? Ken je iemand die klemmen of gif gebruikt om dieren te vangen of te doden? Heb je in een dierenhandelszaak beschermde vogels te koop zien zitten? Ben je op de hoogte van een netwerk van vogelsmokkelaars die het gemunt hebben op beschermde vogels in het buitenland en ze op illegale wijze ons land binnen willen smokkelen? Ken je mensen die er frauduleuze praktijken op nahouden om beschermde vogels legaal te maken met behulp van kweekringen waarmee ze gesjoemeld hebben?
 
Kortom, hier ben je op het goede adres. Heb je belangrijke informatie die kan leiden tot het stopzetten van de illegale praktijken waar je getuige van bent? Stuur ons dan via de link onderaan deze pagina een e-mailbericht. Opgelet, anonieme tips of klachten kunnen niet aanvaard worden. De adresvelden moeten immers worden ingevuld opdat het formulier online kan worden doorgestuurd. Geheimhouding van jouw adresgegevens is natuurlijk 100% gegarandeerd. Aarzel dus niet om onze vereniging op de hoogte te brengen. Vogelbescherming Vlaanderen werkt immers constructief samen met alle bevoegde verbaliserende overheidsinstanties en stelt zich doorgaans burgerlijke partij als er een proces-verbaal wordt opgemaakt.
 
Natuurinspectie – Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Je kan ook altijd – zeker als het accuut is – contact opnemen met de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos in jouw provincie.
 
 
Go to top