Hoe een goed doel opnemen?


1. Het voorbehouden deel: indien u zich niet in voornoemde wettelijke regeling kunt vinden (bv. omdat u een deel van uw nalatenschap aan een goed doel wilt nalaten), dan kunt u via uw testament een andere regeling uitwerken. Opgepast: uw vrijheid is hier niet onbeperkt! Sommige personen zijn immers niet alleen ‘wettelijke’ erfgenamen maar ook ‘reservataire’ erfgenamen. Dit betekent dat zij steeds recht hebben op een voorbehouden erfdeel (ook wel ‘reserve’ genoemd) in de nalatenschap. Een testament kan hieraan geen afbreuk doen. Zo heeft de langstlevende echtgenoot of echtgenote steeds recht op de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik. Kinderen hebben eveneens een voorbehouden erfdeel waarvan de omvang afhangt van het aantal kinderen. Eén kind heeft altijd recht op de helft van uw nalatenschap. Bij twee kinderen is dat voorbehouden deel twee derde van uw nalatenschap en bij drie of meer kinderen is dat drie vierde. Maar er blijft dus ook steeds een beschikbaar deel over waarover u vrij in uw testament kunt beschikken. Dat deel kan u geven aan wie dan ook.

2. Het beschikbaar deel: als u geen erfgenaam met een voorbehouden erfdeel heeft (bv. echtgenoot of echtgenote, kinderen, kleinkinderen of ouders), heeft u het recht het geheel of een deel van uw vermogen over te maken of te schenken aan een vereniging als Vogelbescherming Vlaanderen. Schenkt u aan een vereniging in de vorm van een duolegaat, dan kunnen uw andere erfgenamen overigens flink wat successierechten besparen. En de vereniging? Die krijgt wat extra ademruimte om nieuwe acties en campagnes op te starten. Iedereen wint dus, ook de natuur.
 


Go to top