Schenk een legaat


We denken liever niet aan de dag dat we er niet meer zijn. En toch is het zinvol om dat wel te doen. Door het opstellen van een testament komt uw geld terecht bij wie u belangrijk vindt. Het is dus goed hierover eens na te denken, zodat uw nalatenschap een bestemming krijgt die past bij uw persoonlijke voorkeur. En het is een bijzonder geruststellend idee te weten dat alles goed geregeld is. Naast familie en vrienden kunt u ook een goed doel opnemen in uw testament. Het goede doel geniet van een bijzonder gunstig en vlak successietarief. Dit tarief varieert naargelang het Gewest waar uw nalatenschap openvalt. Successierechten zijn immers geen federale materie maar een gewestmaterie.

Als u geld of bepaalde goederen wilt nalaten aan een goed doel, moet u dit vastleggen in een testament. De notaris is dé aangewezen deskundige om u te helpen bij het opmaken van een testament. Een notaris kan u adviseren, keuzes helpen maken en oplossingen aanreiken. Als u Vogelbescherming Vlaanderen uitkiest als goed doel maakt u best eerst een afspraak met een notaris voor een verkennend gesprek. Het is echter belangrijk vóór uw bezoek aan de notaris rustig te overwegen wat uw wensen zijn. Het is ook verstandig om na belangrijke veranderingen in uw persoonlijke situatie met uw notaris te overleggen of in uw testament aanpassingen nodig zijn. U kunt uw testament altijd wijzigen. Enkel het laatst geschreven testament is geldig.

Het opmaken van een testament hoeft niet ingewikkeld te zijn. Elke notaris geeft u graag uitleg over alle mogelijkheden. Alleen door een testament op te stellen, kunt u er voor zorgen dat uw erfenis naar uw favoriete doel gaat. Voor het opmaken van een testament maakt u een afspraak met een notaris. Tijdens het eerste gesprek kunt u in eigen bewoordingen aangeven wat u wenst te regelen. De notaris zal u vertellen wat voor u de mogelijkheden zijn en wat de kosten zijn voor het opmaken van een degelijk testament. Na een eerste gesprek zal de notaris een ontwerp opstellen van uw testament. Het ontwerp krijgt u met een toelichting thuis gestuurd zodat u het rustig kunt doornemen. Is alles duidelijk en gaat u akkoord, dan kunt u een nieuwe afspraak maken met de notaris. Hij zal het testament nogmaals met u bespreken en daarna kan het testament getekend worden. U krijgt een kopie van het testament mee naar huis. Voor meer informatie zie hieronder.


 

      Wat is een nalatenschap?

      Maak een testament op

      Maak een overzicht van uw bezittingen

      Wie neemt u in uw testament op?

      Hoe een goed doel opnemen?

      Nuttige gegevens voor de notaris

 

 

 

Go to top