Doe een gift


Bijna een derde van haar jaarlijkse opbrengsten heeft Vogelbescherming Vlaanderen aan haar leden en schenkers te danken. Mede door het onvoorspelbare karakter van begrotingskredieten van de Vlaamse overheid zijn opbrengsten uit giften en lidmaatschapsbijdrages van doorslaggevend belang om de kwaliteit van de werking van onze vereniging te waarborgen. Elke bijdrage is dus van onschatbare waarde. Hartelijk dank voor jouw steun.
 

 

 

       Online via onze webwinkel

       Per overschrijving

       Via domiciliëring

       Via een permanente opdracht

       Wens je een fiscaal attest?
 

 

 

Voor alle vragen omtrent giften, fiscale attesten of het activeren van een bestendige opdracht kan je terecht op het secretariaat.

Go to top