De Vogel van het Jaar 2017 is ...

14 december 2016

De top drie van vogelsoorten die tijdens de ‘Verkiezing van de Vogel van het Jaar 2017’ het meeste stemmen zou krijgen, was snel gekend. Samen kaapten de drie soorten meer dan de helft van de 3165 uitgebrachte stemmen weg. De negen overige soorten hadden duidelijk geen schijn van kans. De tafeleend kon zelfs maar 27 deelnemers bekoren. Wielewaal, zanglijster en groene specht staken vanaf dag één met kop en schouders boven de andere uit. En de groene specht klauterde met 613 stemmen lachend naar het hoogste schavotje.

 
 

De groene specht (hier een mannetje) is met ruime winst verkozen tot Vogel van het Jaar 2017
 
 
Op de derde plaats eindigde de wielewaal. Deze soort is, samen met de kwartelkoning, het grootste zorgenkindje van de twaalf genomineerden. In de ‘Atlas van de Vlaamse Broedvogels 2000-2002’ kreeg de wielewaal de status ‘bedreigd’ opgeplakt op de Rode Lijst. In 2007-2008 merkte men opnieuw een zeer sterke negatieve trend op ten opzichte van 2002. En in 2013 bleken er nog altijd meer broedplaatsen te verdwijnen dan bij te komen. Er zijn nog hooguit enkele tientallen broedkoppels in Vlaanderen. De vraag is hoe lang we deze soort nog als broedvogel mogen beschouwen.
 
 

De exotisch ogende wielewaal strandde met 494 stemmen op de derde plaats
 
 
De zanglijster strandt op de tweede plaats. Ze is zeker en vast een van de meest gekende soorten van de twaalf. In vele tuinen is ze een welkome gast. Mensen ondervinden er zelden overlast van. De meeste tuiniers zien hen graag verschijnen, vooral omdat ze verlekkerd zijn op slakken en deze op professionele wijze uit de moestuin verwijderen. Maar ook pissebedden en andere ongewervelde dieren worden gesmaakt. In de herfst- en wintermaanden zijn ze voor een deel afhankelijk van vruchten die van bomen vallen (appels en peren) en bessen (lijsterbes, Gelderse roos). Voorlopig is de populatie in Vlaanderen relatief stabiel, al lijkt de laatste decennia toch een lichte afname zichtbaar.
 
 

De zanglijster kaapte met 536 stemmen de tweede plaats weg — © foto's Shutterstock
 
 
Met tromgeroffel
‘Met veel tromgeroffel’ wou Vogelbescherming Vlaanderen aankondigen dat de groene specht (Picus viridis) de winnaar is van deze verkiezing. Bij nader inzien is deze woordspeling minder goed gekozen. De groene specht is immers een van de spechtensoorten die het minst het gekende ‘geroffel’, dat onlosmakelijk geassocieerd wordt met spechten, laat horen. De drie soorten bonte specht en de zwarte specht, die ook in Vlaanderen voorkomen, roffelen er wél op los. De groene specht claimt zijn territorium en partner vooral met zijn unieke ‘lach’. Hij tokt wel op bomen, maar meestal is dit in functie van het zoeken naar voedsel of het opknappen van de nestholte. Partners tokken ook wel langs de invliegopening van het broedhol om het nest aan elkaar te tonen. De wederhelft moet het immers goedkeuren. Als ze dan toch roffelen, doen ze dit zo dicht mogelijk bij de top van een stam.
 
 
Meer lezen over de groene specht als Vogel van het Jaar 2017? Vraag dan hier een proefnummer aan van 'Mens & Vogel' aan.
Go to top