Een tuin voor wilde dieren


Heel wat wilde dieren hebben zich met succes aangepast aan de wereld van de mens. Eigenlijk is het geen echte 'aanpassing' in de biologische zin van het woord; zoiets duurt wel wat langer. Maar onder de vogels zijn er, net als bij de dieren in het algemeen (en ook bij de mens), veelzijdigen en experts. Tot die experts behoort bijvoorbeeld de wulp met zijn lange, omlaag gebogen snavel waarmee hij enkel in natte weilanden naar voedsel kan zoeken. Daartoe behoort ook de boomkruiper, die met zijn eveneens naar beneden gebogen snavel enkel in de losse, grove schors van bomen naar insecten kan zoeken en achter de schors zijn nest kan bouwen. Vogels die zo op bepaalde leefgebieden zijn aangewezen, raken uiteraard in de problemen als die veresiten zeldzaam worden. In ons cultuurlandschap met de neiging tot eenvormigheid zijn gespecialiseerde vogelsoorten zelfdzaam en worden ze vaak in hun voortbestaan bedreigd. Naast dergelijke specialisten, waarvan er nog veel meer te noemen zijn, zijn er dan de 'alleskunners' onder de vogels. Dat is meestal in één oogopslag aan hen te zien. Ze hebben geen notenkrakersnavel zoals de appelvink, geen beitelvormige snavel als de specht, geen verfijnde priksnavel zoals de watersnip of de grutto, geen haakvormige snavel zoals roofvogels en uilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nestkasten voor vogels

    (Drink-)water voor de vogels

    Tuinvogels voeren in de winter

 

Tuinen zijn leefgebieden, biotopen, hoe eenzijdig, monotoon ze ook zijn en ongeacht of sierplanten, voedingsgewassen of natuurlijke planten overheersen. Een tuin die enkel bestaat uit een terras, een kortgemaaid gazon en twee blauwsparren zal zeker af en toe wel eens worden bezocht door een hongerige merel, een rondzwervende mees of een spreeuwenpaar, maar veel meer zal het niet zijn. Zelfs rond het voederhuisje in de winter zal het in dit geval heel rustig blijven, tenminste als er in de omgeving betere leefomstandigheden zijn. Dat is het nadeel van kleine tuinen. Daardoor is men, juist wat de vogelwereld betreft, afhankelijk van de levensvoorwaarden in de buurt. Vooral grote, oudere bomen of boomgroepen in de omgeving zijn een vereiste om een paar vogels naar een kleine of eentonige tuin te lokken, al is het maar als gasten van een drinkbak of voederplankje. Richt je tuin natuurlijk in en laat de natuur een beetje haar gang gaan.

Go to top