Natuurinspectie (ANB)

 

De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de handhaving van onderstaande wetgeving in Vlaanderen als kerntaak. Voor de uitvoering van deze taak beschikt de Natuurinspectie in elke provincie over een team van ervaren natuurinspecteurs. Deze mensen hebben de hoedanigheid van toezichthouder en gewestelijk opsporingsambtenaar (officier van gerechtelijke politie).
 
  • Wat natuur betreft: de Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud en het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
  • Wat bossen betreft: het Boswetboek van 19 december 1854 en het Bosdecreet van 13 juni 1990.
  • Wat jacht betreft: de Jachtwet van 28 februari 1882 en het Jachtdecreet van 24 juli 1991.
  • Wat riviervisserij betreft: de Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij.
  • En alle bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
 
Natuurinspectie regio West (provincies West- en Oost-Vlaanderen)
Tel: 0474 30 14 28 (buiten de kantooruren: 0499 94 93 77) 
 
Natuurinspectie regio Midden-Vlaanderen (provincie Antwerpen en arrondissement Halle-Vilvoorde)
Tel: 03 224 62 48 
 
Natuurinspectie regio Oost (provincie Limburg en arrondissement Leuven) 
Tel: 011 74 25 03 
 

  
Go to top