Natuurinspectie (ANB)

 

De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de handhaving van onderstaande wetgeving in Vlaanderen als kerntaak. Voor de uitvoering van deze taak beschikt de Natuurinspectie in elke provincie over een team van ervaren natuurinspecteurs. Deze mensen hebben de hoedanigheid van toezichthouder en gewestelijk opsporingsambtenaar (officier van gerechtelijke politie).
 
  • Wat natuur betreft: de Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud en het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
  • Wat bossen betreft: het Boswetboek van 19 december 1854 en het Bosdecreet van 13 juni 1990.
  • Wat jacht betreft: de Jachtwet van 28 februari 1882 en het Jachtdecreet van 24 juli 1991.
  • Wat riviervisserij betreft: de Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij.
  • En alle bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
 
Natuurinspectie Antwerpen 
Tel: 03 224 62 62 
 
Natuurinspectie Limburg 
Tel: 011 74 24 50 
 
Natuurinspectie Oost-Vlaanderen 
Tel: 09 276 20 00 
 
Natuurinspectie Vlaams-Brabant  
Tel: 02 454 86 34 
 
Natuurinspectie West-Vlaanderen 
Tel: 050 24 77 95
Tel: 0499 94 93 77 (buiten kantooruren)
Go to top