Sint-Niklaas legt zijn (park)vogels in de watten


De stad Sint-Niklaas heeft Vogelbescherming Vlaanderen verzocht om in het stadspark – waar de vereniging haar nationaal secretariaat en winkel voor natuurbeleving heeft – de vogels extra in de watten te leggen nu er al een paar dagen een sneeuwtapijt ligt en de temperaturen 's nachts met het vriespunt flirten. De stad stelt daarvoor een bedrag van 1060 euro ter beschikking. Het wintert al enkele dagen en dus kunnen de wilde vogels wel wat extra hulp gebruiken. Vogelbescherming Vlaanderen is ervan overtuigd dat het voeren van vogels tijdens de winter absoluut nuttig is. Vogels moeten immers zeer veel eten om hun lichaamstemperatuur (40° C) op peil te houden tijdens de koudere maanden. Vanaf de maand november begint de natuurlijke rijkdom aan voedselbronnen te verminderen. De dagen worden kouder en korter waardoor vogels meer energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden, vooral 's nachts. Wat extra hulp in de vorm van voedselrijke zaadmengelingen, plantaardige vetten en noten komt hen vanaf nu dus heel goed van pas. Door regelmatig (best ’s ochtends) te voeren, hebben vogels de tijd om deze plek te ontdekken en herinneren. Bij een plotse, hevige winterprik zoals nu hoeven ze hierdoor geen tijd en energie te verspillen aan het zoeken naar een geschikte voedselbron.
 


Voedersilo's zijn een goede uitvinding: het voer blijft droog en er kunnen geen uitwerpselen van de vogels bij
 

Bij ons overwinterende vogels zoals mezen en vinken spelen met hun lichaamsgewicht jojo. Ze vallen 's nachts af, als ze hun vetreserves opstoken om warm te blijven, en komen gedurende de dag weer aan. Een vink moet overdag dus genoeg eten vinden om 's nachts niet aan onderkoeling te sterven. Voor een koolmees met een lichaamsgewicht van 17 à 20 gram komt het verschil tussen ochtend- en avondgewicht uit op ongeveer 0,8 gram vet, zowat 5% van het lichaamsgewicht. Waarom spelen de koolmees en andere tuinvogels jojo met hun lichaamsgewicht? Kunnen mezen niet gewoon een dikkere speklaag aanleggen? Neen, vette koolmezen vormen een makkelijkere prooi voor huiskatten en andere predators. Een mollig meesje komt trager van de grond, is minder wendbaar en kan minder lang aan dunne twijgen blijven hangen. Daarbij komt dat vliegen veel warmte genereert. Die warmte moet worden afgevoerd. Een dikke vetlaag kan ertoe leiden dat het vogeltje oververhit raakt. De stad Sint-Niklaas wil met dit gebaar haar inwoners stimuleren hetzelfde te doen in hun eigen tuin en omgeving. Als je de vogels een plezier doet met wat extra vogelvoer, dan krijg je er veel voor terug ook. Vogels op de voederplek gadeslaan – al dan niet met een verrekijker of telescoop – is héél leuk om te doen. Vooral met de kinderen erbij wordt het een plezante activiteit.
 


Een pimpelmees aan een voedersilo met pindanoten
 

Voor handige voedertips surf je best naar de website van Vogelbescherming Vlaanderen. Je vindt alle nuttige informatie in het 'Informatiecentrum', vervolgens in 'Een tuin voor wilde dieren' en tenslotte in 'Tuinvogels voeren in de winter'. De meest uiteenlopende voederattributen (voedertafels, voedersilo's, pindacake-houders, drinkwaterschalen, enz.) en zeer uiteenlopende soorten vogelvoer (voedertafelmix, grondvoer, voedersilomix, pindacake's, pindanoten, gedroogde meelwormen, halve cocosnoot, enz.) kan je aanschaffen in de winkel voor natuurbeleving in het stadspark. In tegenstelling tot een aankoop die je doet in een grootwarenhuis, help je met jouw aankopen bij Vogelbescherming Vlaanderen mee aan de bescherming van de vogels en andere wilde dieren. Met het geld dat de stad Sint-Niklaas ter beschikking stelt, zal Vogelbescherming Vlaanderen ook enkele nestkasten voor verschillende vogelsoorten ophangen in het stadspark.

 

Go to top