Jager en jachtwachter veroordeeld ...


18 januari 2017

Driemaal is scheepsrecht. Ook voor twee jagers uit Aalter gaat deze stelling op. De ene is bestuurslid van een wildbeheereenheid (WBE), de andere een beëdigd bijzonder veldwachter. Na drie jachtovertredingen met betrekking tot het illegaal uitzetten van fazanten op hun jachtterrein liepen ze uiteindelijk tegen de lamp. Op 3 januari jl. vonniste de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent over de activiteiten van het tweetal. Ze tilde zwaar aan de feiten: de twee pretschieters kregen elk een boete van 6000 euro en moeten samen aan Vogelbescherming Vlaanderen 1900 euro schadevergoeding betalen. Bovendien legde de rechtbank een dwangsom op van 125 euro per dag als ze tegen de afgesproken datum hun illegale volièreconstructies niet uit het bos verwijderen.
 
 

Vooral fazanthanen worden uitgezet omdat zij het jachttableau extra kleur geven
 
 
“Tegenwoordig meten jagers zich zonder scrupules het profiel van natuurbeschermer aan. Dergelijke veroordelingen bewijzen dat de realiteit anders is”, aldus Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. “Het enige wat echter telt voor dergelijke individuen, is hun jaarlijkse fazantenkermis”. De feiten dateren al van 2013, maar ook in 2008 en 2011 stelde de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) proces-verbaal op voor gelijkaardige illegale feiten. De aangetroffen loskooien voor fazanten bleven jaar na jaar staan. Op het moment van de laatste vaststellingen mocht de eerste jager Pascal M. al niet meer jagen wegens een eerdere veroordeling. Zijn jachtverlof werd daarvoor toen al ingetrokken. De tweede veroordeelde jager, Leonard D. was op het moment van de feiten een zogenaamd ‘beëdigd jachtwachter’. Niettegenstaande dergelijke personen een voorbeeldfunctie hebben en toezicht moeten uitoefenen op de jachtactiviteiten, weigerde de bijzondere veldwachter toen zelfs medewerking aan de inspecteurs en legde geen verklaringen af. Iets waar ook de rechtbank niet gelukkig mee was. De in diverse volières aangetroffen fazanten werden in beslag genomen.
 
 

Beide jagers hadden nochtans als WBE-bestuurslid en beëdigd jachtwachter een voorbeeldfunctie
 
 
De jagers hebben nu wel nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Vogelbescherming Vlaanderen zal er vervolgens op toezien dat de nodige maatregelen met betrekking tot het intrekken van het jachtverlof en het opnieuw afleggen van het jachtexamen worden nagekomen. Na een jarenlange procedure vernietigde de Raad van State op initiatief van Vogelbescherming Vlaanderen begin februari 2016 de uitzonderingsgrond om nog legaal fazanten te kunnen uitzetten. Sindsdien blijft het klachten regenen over het illegaal uitzetten van in gevangenschap gefokte tamme fazanten. 
 
Wil je jagers in jouw onmiddellijke omgeving duidelijk maken dat je niet bent opgezet met hun activiteiten? Of wil je gewoon je standpunt over de jacht aan de buitenwereld tonen? Neem dan snel een kijkje in onze groene winkel en schaf ons exclusieve jachtverbodsbord aan. Je kan de vereniging uiteraard ook steunen door lid te worden. Hoe meer leden, hoe sterker we als organisatie staan.
Go to top