Grijze roodstaartpapegaai beter beschermd

23 december 2016

Van 24 september tot 5 oktober 2016 ontmoetten partners uit 152 landen elkaar op de 17de CITES-Top in Johannesburg/Zuid-Afrika. CITES staat voor ‘Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna’. De grijze roodstaart (Psittacus erithacus) is sinds 2012 gecatalogeerd als ‘kwetsbaar’, maar werd reeds in 1981 door CITES beschermd. Op 2 oktober jl. nam de vergadering in Johannesburg een bijzonder verstandige beslissing: de papegaai werd toegevoegd aan de lijst van duizend soorten die met uitsterven worden bedreigd. Hierdoor is elke vorm van handel in wilde individuen en producten ervan aan de strengste bescherming onderworpen. Vanaf begin 2017 zijn houders van een grijze roodstaart in ons land verplicht om hun vogel(s) bij CITES aan te geven. Om te mogen kweken of verkopen, zal daarnaast ook een geldige identificatie en een certificaat nodig zijn.
 
 
 
 
De grijze roodstaart omvat twee ondersoorten: de Congole grijze roodstaart (Psittacus erithacus erithacus), die voorkomt in Midden- en West-Afrika, en de Timneh grijze roodstaart (Psittacus erithacus timneh), die wat kleiner is qua gestalte en een uitgesproken donkergrijs verenkleed heeft, een bruinroze snavel en een roestbruine staart. Deze ondersoort komt enkel voor in West-Afrika (Ivoorkust, Liberia, Guinee en Sierra Leone). Birdlife International beschouwt ze als twee aparte soorten. De populaties van de soort dalen bijna overal waar ze voorkomt. Ontginningen, habitatverlies en andere menselijke activiteiten spelen natuurlijk ook mee. Maar de hoofdoorzaak blijkt de (illegale) vogelhandel te zijn. Recente gegevens suggereren dat ca. 20% van de wilde populatie jaarlijks wordt ‘geoogst’ en verhandeld. Tussen 1982 en 2001 werden naar schatting (volgens de officiële statistieken) 657.000 grijze roodstaarten internationaal verhandeld. Een onhoudbare situatie.
 
 

Verspreidingsgebied van erithacus (rood) en timneh (bruin) in Afrika
 
 
Identificatie
De nieuwe regeling als gevolg van deze betere bescherming wordt begin 2017 van kracht. Houders van een grijze roodstaart (ook kwekers en handelaars) zullen bij de cel CITES een inventaris moeten indienen waarmee ze kenbaar maken dat ze al een grijze roodstaart in hun bezit hadden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regels. Daarnaast moeten ze ook een bewijs van legale herkomst (overdrachtsverklaring, factuur, oude foto’s) voorleggen. De Belgische CITES-dienst verspreidde hierover een omzendbrief met de nieuwe beschermingsmaatregelen voor vogels (pdf 783 kB).
 
 
 
Klik op het logo hierboven en bezoek de website van CITES België
 
 
Particulieren, handelaars of kwekers die hun grijze roodstaart wensen te verkopen, zullen bij de federale CITES-dienst een certificaat moeten aanvragen en bij hun vogels een chip laten inplanten. Nieuw gekweekte vogels zullen systematisch moeten worden geringd met een vaste, gesloten pootring met uniek identificatienummer (zoals bij de Europese soorten volgens de Vlaamse wetgeving. Handelaars zullen enkel nog vogels mogen verkopen die geïdentificeerd zijn en van een geldig CITES-certificaat voorzien. Vogelbescherming Vlaanderen is blij met deze strengere bescherming.
Go to top