A.S.Adventure en roofvogels

2 juni 2016
 
A.S. Adventure voegt een nieuwe regel toe aan haar bedrijfspolicy in verband met duurzaam ondernemen. Vanaf heden kiest A.S. Adventure er bewust voor om geen gebruik te maken van in het wild voorkomende diersoorten in advertenties of reclameboodschappen. Ze volgt hierbij de visie van Vogelbescherming Vlaanderen over het houden van roofvogels en uilen in gevangenschap. Vogelbescherming Vlaanderen is verheugd over deze beslissing en hoopt dat velen het voorbeeld van A.S. Adventure zullen volgen.
 
Uitschuiver
In het voorjaar van 2016 publiceerde A.S. Adventure in de lentefolder een foto van een Afrikaanse oehoe op de hand van een meisje. Klanten contacteerden Vogelbescherming Vlaanderen om hun ongenoegen te uiten, waarna Vogelbescherming Vlaanderen contact opnam met A.S. Adventure. Er werd hen medegedeeld dat door het veelvuldig gebruik van uilen en roofvogels in publieke situaties en allerhande media – meestal om commerciële redenen – het foute signaal gegeven wordt dat het gemakkelijk, tof, stoer en plezant is om roofvogels als huisdier te houden. Vooral jongeren zijn gevoelig voor deze beeldvorming. Dit onrechtstreeks promoten van het in bezit houden van deze vogels werkt eveneens de legale en illegale handel in deze diersoorten in de hand. Vogelbescherming Vlaanderen bezorgde A.S. Adventure een exemplaar van haar visie over het houden van roofvogels in gevangenschap waarin alle problemen die dit met zich meebrengt, aan bod komen.
 
 
Snelle reactie
Onmiddellijk kreeg Vogelbescherming Vlaanderen een reactie van de marketing director van A.S. Adventure. Hij gaf toe dat er een grote inschattingsfout gemaakt werd. Tijdens de fotoshoot voor de betreffende lentefolder in Zuid-Afrika raakten ze gefascineerd door de aanwezigheid van een revalidatiecentrum voor illegaal gehouden of gekwetste roofvogels. Een centrum dat juist de aandacht vestigt op de waarde van roofvogels en uilen in de natuur. Maar van het een kwam het ander en de foto’s belandden uiteindelijk zonder omkadering in de lentefolder.
 
De marketing director aan het woord:
“Achteraf gezien hadden we dit ook zo moeten communiceren. Of beter nog, de beelden gewoon niet mogen gebruiken of zelfs maken. Het gevaar is inderdaad te groot dat we met die beelden bijdragen aan de gevreesde normvervaging dat het houden van roofvogels in gevangenschap aanvaardbaar is. En misschien zijn we zelf ook vatbaar voor die normvervaging geweest? We geven dus toe een fout te hebben gemaakt. De bedoeling was goed. Maar bij de uiteindelijke beeldvorming is géén aandacht gegeven aan het achterliggend verhaal. En zo hebben we eigenlijk het tegengestelde gepromoot…”
 
Vogelbescherming Vlaanderen vergeeft A.S. Adventure deze uitschuiver en is alvast blij dat er vanaf nu open gecommuniceerd zal worden waarom ze in de toekomst dergelijke situaties bewust zullen ontwijken. We hopen dat deze beslissing ook andere bedrijven zal inspireren om op geen enkele manier in gevangenschap gehouden roofvogels te betrekken in hun werking.
 
 
Kerkuilen en andere roofvogels horen niet thuis in gevangenschap
Go to top