Nestkasten voor vogels

 
Iedereen weet waarover het gaat als er wordt gesproken over nestkasten en hun bewoners. De meesten onder ons hebben immers zelf een nestkast in de tuin hangen. De opvolging van de verschillende stadia van een broedsel tot op het ogenblik dat de jonge vogeltjes uitvliegen, is een aangename en leerzame bezigheid. Vogelsoorten die van nature in boomholten broeden – de zogenaamde holenbroeders – maken gemakkelijk van deze kunstmatige nestgelegenheid gebruik.
 
Nestkasten bieden een goede gelegenheid om vele soorten holenbroeders van nabij gade te slaan zonder dat de vogels al te veel worden verstoord. Veel amateurs, maar ook beroepsmatige onderzoekers, gebruiken nestkasten om vogels in hun natuurlijke omgeving te bestuderen. De idee om grote aantallen nestkasten op te hangen in bos of open veld is vooral ingegeven door de wens meer over het broedgedrag van vogels te weten te komen. Anderen zien in nestkasten een belangrijk middel om kunstmatige nestgelegenheid te scheppen op plaatsen waar door de één of andere oorzaak een tekort aan natuurlijke broedholten is ontstaan, bijvoorbeeld door verkeerd terreinbeheer.
 
Het is belangrijk goed te overwegen waarom je kunstmatige nestgelegenheid aanbrengt. Het woord ‘nestkast’ is een nogal rekbaar begrip geworden. Waar eerst nog sprake was van een reeks eenvoudige nestkasten in een bos, wordt nu gedacht aan complete broedeilanden voor sterns en zelfs betonnen wanden met openingen voor oeverzwaluwen. In heel wat Vlaamse steden en gemeenten werden speciale nestkasten voor slechtvalk geplaatst. Deze kunstmatige nestgelegenheid bevindt zich meestal in het stadscentrum op een of ander hoog gebouw zoals de Onze-Lieve-Vrouwkerk in hartje Sint-Niklaas. Vogelbescherming Vlaanderen installeerde er zelfs twee camera's en bouwde een website waar de valken tijdens de broedperiode live kunnen worden gadegeslagen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Go to top