Wie of wat heeft mijn kippen gedood?

 
Het is heel treurig als je op een ochtend in plaats van lekkere, verse eieren een aantal doodgebeten kippen aantreft in de kippenren. Voldoende reden om een welgemeende vloek uit te spreken over de vermoedelijke dader. Maar, wie is deze dader en hoe zorg je ervoor dat dit in de toekomst niet meer gebeurt? Naar de wapens grijpen is geen oplossing.
 
Niet alleen vossen maar ook steenmarters, loslopende honden en eventueel roofvogels laten een gemakkelijk bereikbaar hapje niet liggen. Hoe zou je zelf zijn? Bovendien durven ook bruine ratten en wezels wel eens kippeneieren te stelen. Je hebt er dus alle belang bij om de kippen op een veilige manier te huisvesten. Gelukkig gaan de meeste van deze roofdieren vooral ’s nachts op zoek naar voedsel waardoor er heel simpele en goedkope oplossingen voorhanden zijn. Een goed afgesloten nachthok met een luikje dat je ’s avonds sluit en ’s ochtends weer opent is er één van. Plaats een automatisch luikje met lichtsensor indien je zelf geen tijd of zin hebt om iedere dag het nachthok af te sluiten. Bekijk hier de reportage die op 27 april 2016 werd uitgezonden in Koppen.
 
 
 
 
Aangezien vossen en honden makkelijk over een obstakel van anderhalve meter hoog kunnen springen, is de omheining best minstens 1,60 meter hoog. Een strak gespannen draad met een maaswijdte van 3 à 4 cm bemoeilijkt het klimmen. Als je de bovenzijde van de omheining naar buiten plooit onder een hoek van ongeveer 45 graden is het voor vossen praktisch onmogelijk om over de afsluiting heen te klauteren. Hou er rekening mee dat een aanpalende muur, een tuinhuis of stevige struik hen een ideaal opstapje geeft om bij de kippen te geraken.
 
Als alternatief kan je schrikdraden voorzien. Breng een eerste draad aan op ongeveer een halve meter hoogte en een tweede helemaal bovenaan de afsluiting (minstens 1,6 meter hoog). Als je de draadafsluiting een halve meter diep in de grond stopt, houdt dit dieren tegen die graven. Tegels, betonplaten of een platliggende strook gaas aan de buitenzijde van de omheining geven hetzelfde resultaat. Vossen graven steeds met hun neus tegen de draadafsluiting, ze denken er immers niet aan om vóór de tegels te beginnen graven. Zie de tekeningen helemaal onderaan deze pagina.
 
 

Anti-vossenkippenren beveiligd met behulp van twee schrikdraden
 
 
Heb je een hond? Laat hem in de tuin loslopen en hij beschermt jouw kippen. Vossen en steenmarters zullen aanwezige honden immers mijden. In mindere mate nemen ook roofvogels kippen te grazen. Meestal gaat het dan om onervaren, jonge dieren die hun jachttechnieken nog niet onder de knie hebben of om in gevangenschap geboren en opgekweekte roofvogels die ontsnapt zijn. Dergelijke vogels hebben weinig jachtinstinct en zoeken de gemakkelijkste weg om voedsel te vinden. Merk je toch een roofvogel in jouw kippenhok op? Span dan een fijnmazig net over de ren. Met deze eenvoudige en budgetvriendelijke tips kan je alvast aan de slag om jouw pluimvee afdoende te beschermen. Zo hoef je geen enkel roofdier te vrezen.
 
Vossen en volksgebruik
Het verspreiden van mensen- en hondenhaar (bijvoorbeeld uit een hondenkapsalon), oude schoenen, azijn en menselijke urine zouden vossen uit het kippenhok weghouden. Het zijn stuk voor stuk middeltjes die mogelijk werken door de specifieke geur die ze afscheiden. Als ze weldegelijk effect zouden hebben, moet men hoogstwaarschijnlijk rekening houden met het tijdelijke karakter ervan. Daarnaast zou een transistorradio in de buurt van het kippenhok ook zijn effect niet missen, vooral als de gekozen frequentie doorgaans praatprogramma’s in plaats van muziek uitzendt.
 
 

Anti-vossenkippenren beveiligd met behulp van omgeplooie bovenzijde en tegels eromheen
 
 

Anti-vossenkippenren beveiligd met behulp van omgeplooide bovenzijde en ingegraven onderzijde
Go to top