Vleermuizen op zolder

 
Vleermuizen zoeken tijdens de zomermaanden een plaats waar ze in groep voor het nageslacht kunnen zorgen. De meeste soorten verkiezen een kraamkamer waar het écht lekker warm wordt. Dit kan een grote ruimte zijn zoals een zolder, een oude schuur of een nis in een abdij of eerder een knus stulpje in een spouwmuur of onder dakpannen.
 
Zitten er ook bij jou vleermuizen? Maak je dan zeker geen zorgen, er is niets ergs aan de hand. In de meeste gevallen zal je hun aanwezigheid pas opmerken als je werkzaamheden uitvoert aan het dak. Vleermuizen veroorzaken nauwelijks geluidshinder. Enerzijds brengen ze zeer zachte, piepende geluidjes voort, anderzijds kan je bij gelegenheid geritsel horen als ze ‘s avonds hun slaapplaats verlaten en tegen de volgende ochtend terugkeren. Aangezien vleermuizen een winterslaap houden of zelfs wegtrekken tijdens de wintermaanden, is de eventuele geluidshinder van korte duur.
 
 
 
 
Hoe merk je dan dat je vleermuizen te gast hebt? Meestal is er maar een beperkt aantal toegangswegen voor de vleermuis naar de slaapplaats. Aangezien de hele kolonie van deze toegangsweg gebruikt maakt, is de kans groot dat onder deze opening kleine keuteltjes te vinden zijn. Een vensterbank die toevallig onder de invliegopening gesitueerd is, vangt de keutels natuurlijk op. Vleermuiskeutels zijn echter zeer droog en kan je eenvoudig verwijderen met een borsteltje. De keuteltjes bestaan volledig uit chitinedelen van insecten die ze tijdens de vlucht vangen.
 
Wil je het jezelf nog gemakkelijker maken? Hang dan een mestplankje onder de invliegopening. Het zal de keutels keurig opvangen. Ben je bang dat de kolonie zich te sterk uitbreidt? Geen nood, vleermuizen brengen slechts één jong per jaar ter wereld waardoor de kolonie zelden sterk groeit. Indien de kolonie in de loop van de jaren toch groter zou worden, splitst zij zich gewoonweg op. Een deel van de groep blijft ter plaatse, het andere deel zoekt een nieuwe verblijfplaats.
Go to top