Steenmarters op zolder

 
 
Steenmarters zijn territoriale dieren maar verdedigen hun leefgebied enkel tegen soortgenoten van hetzelfde geslacht. Een territorium van een mannetje kan dus deels overlappen met dat van één of meerdere vrouwtjes maar andere mannetjes moeten uit de buurt blijven. Anderzijds beschermt een vrouwtje haar territorium alleen tegen vrouwelijke concurrenten. In een territorium bevinden zich meerdere schuil- en slaapplaatsen in de vorm van takkenhopen, dichte struwelen en hooibalen maar ook schuren, stallen, tuinhuizen en zolders van gewone huizen zijn geschikt. In het algemeen merken mensen weinig van de aanwezigheid van steenmarters in hun omgeving, maar als gasten op zolder zijn ze niet echt geliefd. 
 
Marters zijn nachtactief en dat kan je horen. Hun geritsel, gestommel en gebonk of het kabaal van spelende jongen houden de menselijke bewoners van het huis vaak uit de slaap. Daarbovenop veroorzaken ze soms geuroverlast afkomstig van latrines – vaste hoekjes waar ze hun uitwerpselen achterlaten – of rottende prooiresten. Door hun nieuwsgierig en speels karakter doen ze eveneens niets liever dan overal aan bijten. De steenmarter is een beschermde diersoort. Hij staat in het Jachtdecreet van 24 juli 1991 aangeduid als ‘overig wild’ maar de jacht erop is al vele jaren gesloten. Steenmarters doden of vangen is dus illegaal maar ook zinloos. Het vrijgekomen territorium wordt zeer snel door nieuwkomers ingenomen. Die zoeken via de geursporen al snel dezelfde schuilplaatsen op en kunnen opnieuw schade kunnen aanrichten. De truc is dus om ze buitenshuis te houden waar ze geen hinder veroorzaken.
 
Enkele tips
Breng op strategische plaatsen sterke geuren van een Anti-marter spray aan (niet elke spray is even efficiënt).
Resten van oude parfums of ammoniak kunnen echter ook helpen. Na een tijd zou echter gewenning kunnen optreden.
 
Apparaatjes met voor de mens onhoorbare, ultrasone geluiden werken goed in open ruimtes.
Muren, meubels en andere obstakels vormen echter een ondoordringbare buffer voor deze geluiden.
 
Steenmarters houden absoluut niet van verstoring. Loop tijdens de schemering (’s ochtends en ’s avonds) even rond op de zolder en maak veel lawaai.
Verschuif dingen of stofzuig gedurende een poosje. Heb je zelf niet al te veel tijd? Laat dan de radio spelen of de hond regelmatig rondsnuffelen.
 
Voorkom dat steenmarters in uw huis kunnen geraken. Zoek de opening(en) waarlangs ze binnen komen, een gat van slechts vijf centimeter is voldoende. Sluit deze op een degelijke manier af, bijvoorbeeld met martergaas. Pas wel op! Zorg ervoor dat je de marter niet opsluit. Sluit de openingen enkel als het donker is wanneer hij op jacht is. Controleer vooraf ook of er geen jongen aanwezig zijn die nog niet kunnen vluchten.

 

Go to top