Siliconen als tussendoortje


Bij kraaiachtigen leidt het gevecht met een rivaal als spiegelbeeld vaak tot het wegpikken van siliconen of mastiek. Dit is immers de enige plek waar ze grip op hun ‘tegenstander’ kunnen krijgen, waarin ze kunnen pikken en waaraan ze kunnen trekken. Meestal gaat men ervan uit dat kraaien dit doen als vorm van tijdverdrijf, een leuk spelletje.
 
Tracht het gedrag zo snel mogelijk te doorbreken. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het gedrag af te leren is. Gebruik eerst en vooral de meest efficiënte toepassing om de reflectie weg te nemen. Zorg er daarna voor dat ze fysiek niet meer aan de siliconen kunnen pikken; zet bijvoorbeeld bloembakken op de vensterbanken, plaats of hang voorwerpen die bewegen en hen afschrikken. Na verloop van tijd zouden de kraaien moeten ‘vergeten’ dat er op deze plek iets interessants te vinden is. Ze zullen dan wellicht op zoek gaan naar een andere afleiding.
 
Kraaiachtigen zijn heel slimme dieren en begrijpen snel welke dingen al dan niet gevaarlijk zijn. Als je naar buiten gaat en je klapt in de handen, dan vliegen de vogels misschien wel weg maar vijf minuten later zijn ze er terug. Creëer een bepaalde vorm van verstoring waarvan de vogels de bron niet kunnen achterhalen. Zo beschouwen ze de omgeving als ‘onbetrouwbaar’.
 
 
Go to top