Scholeksters op mijn dak


De oorspronkelijke biotoop van de scholekster bestaat uit schelpenstranden, wadden, schorren en duinen. Beschikbare kustgebieden zonder verstoring zijn schaars geworden. Vanaf 1950 paste deze bontgekleurde kustvogel zich aan en koloniseerde hij opgespoten haventerreinen, weiden of akkers wat resulteerde in een stijging van de populatie. Maar opnieuw gaat er geschikte habitat verloren door o.a. het gebruik van andere landbouwteelten en -technieken of door verkavelingen. Scholeksters moeten zich aanpassen en op zoek gaan naar andere geschikte plaatsen.
 
Platte daken met een kiezel- of grindbedekking lijken verdacht veel op hun natuurlijke biotoop. Bovendien zijn ze hier veilig voor viervoetige predators. Vliegende predators vormen mogelijk wel nog een gevaar omdat er op het dak weinig of geen beschutting is. Bij gevaar drukken scholeksterjongen zich plat tegen de grond en versmelt de kleur van hun donskleed met deze van de kiezelsteentjes. Een perfect alternatief dus! Of niet? Het specifieke voedergedrag van de scholekster maakt het mogelijk om haar jongen op het dak uit te broeden.
 
 

Scholeksters worden hoe langer hoe meer broedend op platte kiezeldaken aangetroffen
 
 
Hoewel scholeksterjongen nestvlieders zijn, brengen de oudervogels het voedsel naar de jongen. Vele andere nestvlieders moeten onmiddellijk zelf hun kostje bijeenscharrelen. Regenwormen of schaaldieren zijn natuurlijk niet op een kiezeldak te vinden. De ouders vliegen dus heen en weer tussen het dak en aanpalende voedselrijke weilanden. Dit kost hen extra energie. Bovendien zijn de kuikens vaak niet geduldig genoeg om op het dak te blijven tot ze vliegvlug zijn en belanden ze op de grond waardoor ze kwetsuren kunnen oplopen.
 
De jongen verschuilen zich voor ons waardoor de ouders hen ook moeilijker terugvinden. Zo zie je maar dat deze ogenschijnlijk perfecte alternatieve broedlocatie ook andere, moeilijk te vermijden problemen kan opleveren. Hou de scholeksters dus goed in de gaten. Na een maand kunnen de jongen vliegen en zullen ze hun ouders volgen. Vind jij een verweest of gekwetst kuiken? Check eerst of je de ouders nog ziet en contacteer dan zo snel mogelijk een erkend opvangcentrum voor vogels en wilde dieren om te horen hoe je deze kuikens kan helpen.
 
 

Het donskleed van deze scholekstertjes versmelt met de kleur van de kiezels op het dak
Go to top