Meeuwen op mijn dak

 
De laatste jaren worden meer en meer mensen geconfronteerd met meeuwen of scholeksters die op het platte dak van hun huis of bedrijf broeden, zeker als het een zogenaamd kiezeldak betreft. Enkele tientallen jaren geleden was daar nog helemaal geen sprake van. Op het eerste zicht vormt dit geen onoverkomelijke problemen tot je merkt dat die vogels (vooral dan de meeuwen) hun nest hevig verdedigen tegen vermeende indringers, jouw vuilniszakken overhoop halen om voedsel te vinden, jouw auto besmeuren of ieder jaar verweesde of gekwetste jongen op de stoep vindt. Waarom broeden deze vogels niet gewoon in hun natuurlijke biotoop?
 
Om te vermijden dat meeuwen daken blijven opzoeken om te broeden, zijn er vooral beleidsmatige acties nodig. Eerst en vooral moet het onnatuurlijk voedselaanbod voor meeuwen weggewerkt worden. Ten tweede moeten meeuwen gestimuleerd worden te broeden op plaatsen waar ze geen overlast kunnen veroorzaken en ten derde moeten de bestaande broedbiotopen beschermd worden. De meeuwen ruilden hun oorspronkelijk broedgebied immers in voor jouw dak omdat ze hun eigen vaste stek beetje bij beetje moesten afstaan wegens uitbreidingen in haven- en industriegebieden. Tenslotte hou je de meeuwen weg als broedvogel op plekken waar lokale overlast vermoed wordt. Door enkel te focussen op het verjagen van meeuwen zullen ze zich verder verspreiden en op meer plekken lokale overlast veroorzaken.
 
 
 
 
Het doden van meeuwen is een afdoende noch een duurzame oplossing. Wanneer je uit een populatie individuen wegneemt, vullen meeuwen uit naburige populaties de vrijgekomen plaatsen gewoon weer in. Wat kan jij als particulier doen? Mensen werpen de meeuwen al jarenlang voedsel toe. Ondertussen hebben de meeuwen geleerd dat ze die wafel of dat ijsje evengoed zelf uit jouw handen kunnen graaien. Stop dus met meeuwen te voederen. In vele kuststeden is dit immers al verboden via een stedelijke verordening of politiereglement.
 
Zorg ervoor dat het huisvuil in een heel stevige plastic zak zit of beter nog in een metalen emmer of PVC-container zodat het onbereikbaar wordt voor meeuwen en andere dieren (vossen, katten). Maak de tijdspanne tussen het buitenzetten en het ophalen van de vuilniszakken zo klein mogelijk. Maak van jouw dak een onaantrekkelijke broedplaats; veroorzaak verstoring of maak het dak onbereikbaar. Tot slot kan het geen kwaad als we bij het omgaan met meeuwenhinder uitgaan van de positieve gedachte dat deze vogels bij de zee horen en zelfs een niet onaardige mascotte kunnen zijn.
 
 
Go to top