Disclaimer


Vrijwaring
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vogelbescherming Vlaanderen is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via vogelbescherming.be op enigerlei wijze te verspreiden.
 
Disclaimer 
Bij de samenstelling van de inhoud van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De geboden informatie is zorgvuldig samengesteld en afgestemd met professionals. Desondanks is de kans op onvolledige of onjuiste informatie niet uitgesloten.
 
De makers van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie op deze internetsite of gelinkte externe websites of door de tijdelijke onmogelijkheid deze website te raadplegen.
 
De makers van de site zijn niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op de website. De makers van de site kunnen informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.
Go to top