Wie zijn we?


Vogelbescherming Vlaanderen vzw is een Belgische natuurbeschermingsorganisatie. De vereniging was aanvankelijk de Vlaamse afdeling van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels (KBVBV). Deze bond werd in 1922 opgericht als eerste nationale natuurbeschermingsvereniging van het land. Op 28 juni 2002 is Vogelbescherming Vlaanderen vzw dan als zelfstandige vereniging opgericht onder auspiciën van het KBVBV. Sindsdien vaart ze een eigen koers en is haar belangrijkste werkterrein het Vlaams Gewest. Consulteer hier de statuten.

De vereniging houdt zich bezig met de verbetering en verfijning van de wetgeving voor de bescherming van de natuur in het algemeen en de wilde fauna in het bijzonder. Ze beheert ook een aantal natuurgebieden en ze coördineert een keten van opvangcentra voor vogels en wilde zoogdieren in nood, dat bijvoorbeeld bij olierampen in actie komt. Ook natuur- en milieueducatie ligt haar na aan het hart. Verder coördineert Vogelbescherming Vlaanderen de activiteiten van een aantal werkgroepen, onder andere voor de bescherming van de kerkuil en de huismus. Vogelbescherming Vlaanderen geeft sinds 1962 een tijdschrift/ledenblad uit – namelijk Mens & Vogel – dat vier keer per jaar verschijnt en een gemiddelde oplage heeft van 13.000 exemplaren.

Hoewel Vogelbescherming Vlaanderen zich in de eerste plaats met de bescherming van de vogels bezighoudt, is ze bijvoorbeeld ook een actief tegenstander van de jacht op en de bestrijding van de vos. Ze beschouwt de vos als een belangrijke schakel in het ecosysteem. De jacht en bestrijding toelaten is een ernstige beleidsfout wegens niet wetenschappelijk onderbouwd.
 Rechtstaand van links naar rechts: Nicolas Brackx, Ellen Loquet, Frederik Thoelen, Karen Huysveld en Jan Rodts
Zittend van links naar rechts: Jimmy Pijcke, Inge Buntinx en Hannelore Allary

Go to top