Mussenwerkgroep Vlaanderen


In april 2002 organiseerde Vogelbescherming Vlaanderen voor het eerst een nationale huismussentelling. Aanleiding hiertoe was het gebrek aan actuele gegevens over de status van de huismus (Passer domesticus) in het sterk verstedelijkte Vlaanderen en dit terwijl ons uit andere Europese landen berichten bereikten over een alarmerende achteruitgang van de soort.

In Nederland en Engeland doet de huismus het zo slecht dat ze ondertussen op de Rode Lijst verzeild raakte. Hoog tijd om ook hier een stand van zaken op te maken. Na acht jaar gegevens verzamelen, wil Vogelbescherming Vlaanderen een hogere vlucht nemen met dit onderzoek. Eind 2009 werd de ‘Mussenwerkgroep Vlaanderen’ opgericht, er werd een mussenwebsite gebouwd waar heel wat informatie over de huismus is terug te vinden en waarop mussentellers hun gegevens online kunnen doorgeven.
 


Go to top