Werkgroepen


Vogelbescherming Vlaanderen coördineert – naast de Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren (VOC's) – ook nog een aantal werkgroepen. Om de toekomst van de Kerkuilwerkgroep – en in de eerste plaats natuurlijk ook de toekomst van de kerkuil – te verzekeren, werd op 28 oktober 1995 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Vogelbescherming Vlaanderen. De Kerkuilwerkgroep werkt nu verder als afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen. De Mussenwerkgroep werd opgericht binnen Vogelbescherming Vlaanderen en is er vooral op gericht om de situatie van de huismus (Passer domesticus) in Vlaanderen in kaart te brengen. Elk jaar wordt bijvoorbeeld het 'Huismussentelweekend' georganiseerd waaraan iedereen kan deelnemen.

 

        

      ► Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

       Mussenwerkgroep Vlaanderen

       Wildlife Taxi Team

Go to top