Raad van Bestuur


Vogelbescherming Vlaanderen vzw wordt beheerd door een Raad van Bestuur die momenteel is samengesteld uit 10 leden. De Raad van Bestuur treedt op als college. De leden van de RvB werden gekozen door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid (art. 14 van de statuten). De Raad van Bestuur zet zich in voor de optimale werking van de vereniging binnen de context van en de structuren in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De RvB is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering (art. 19 van de statuten).


Huidige samenstelling Raad van Bestuur:

 • Geert VAN HOORICK (voorzitter) woont te Gent
 • Paul COECKELBERGHS (secretaris) woont te Denderhoutem
 • Vadim BLANCQUAERT (penningmeester) woont te Wichelen
   
 • Julien DE GROOTE woont te Sint-Amandsberg
 • Guy DE MEULEMEESTER woont te Merelbeke
 • Geert DE SMET woont te Temse
 • Paul LAEVEREN woont te Westerlo
 • Alain PEETERS woont te Westende
 • Stephan PUT woont te Beringen
 • Anna SCHNEIDER woont te Antwerpen
 • Daan VAN EENAEME woont te Oostakker
 • Brent VANHOOREN woont te Middelkerke
 • Claude VELTER woont te Oostende


Go to top