Wat doen we?


Vogelbescherming Vlaanderen zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving. Vaak heeft het beschermen van vogels een positief effect op natuur en landschap. Vogelbescherming Vlaanderen vzw is op 28 juni 2002 opgericht onder auspiciën van de nationale vereniging ‘Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels’.

De organisatie is door de Vlaamse overheid erkend als Gewestelijke Ledenvereniging (MB van 22 december 2011). Ze wordt bestuurd door tien gemotiveerde natuurbeschermers die elk op hun eigen domein over heel wat ervaring beschikken en de Raad van Bestuur vormen.      Onze missie, visie en waarden

     Ons Beleidsplan 2017-2021 en Jaarplan 2017 

     ► Advocaat van de fauna

      Bescherming van natuurgebieden

      Opvangcentra voor Wilde Dieren

      Educatie, sensibilisatie, studie

      Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

Go to top