TITEL VII. – Ontbinding van de vereniging


Art. 44. De vrijwillige ontbinding van de vereniging wordt uitgesproken in overeenstemming met de in de wet voorgeschreven procedure.

Art. 45. De Algemene Vergadering benoemt, in geval van vrijwillige ontbinding één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid, evenals de vereffeningvoorwaarden. In geval van ontbinding (zowel vrijwillig als gerechtelijk) worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft.
Go to top