Statuten


Op 28 juni 2002 werd te Antwerpen — onder auspiciën van de nationale vereniging 'Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels' — een aparte vereniging in Vlaanderen opgericht, namelijk Vogelbescherming Vlaanderen vzw. Deze vereniging spitst zich hoofdzakelijk toe op de bescherming van de vogels en andere wilde dieren in het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar blijft natuurlijk actief samenwerken met haar Waalse en buitenlandse zusterorganisatie(s). Consulteer hier de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur.

 

   
     ► Benaming, zetel, actieradius, doelstellingen

      Optreden in het rechtsverkeer

      Samenstelling, organisatie, leden

      Raad van Bestuur

      Algemene Vergadering

      Financiële middelen, rekeningen, balans

      Ontbinding van de vereniging

      Huishoudelijk reglement

Go to top