Jachtplannen online


Meer dan drie jaar nadat Vogelbescherming Vlaanderen voor het eerst een boekje opendeed over grootschalig gesjoemel met de jachtplannen in Vlaanderen is de eerste grote stap in de goede richting een feit: digitale jachtplannen. De minister beloofde ons vorig jaar makkelijk consulteerbare jachtplannen via Geoloket. Voor iedereen toegankelijk. Wel, die belofte maakte ze waar. Vanaf vandaag (20 juli 2017) zijn de jachtplannen niet langer zorgvuldig opgeborgen, obscure perkamentkaarten die je na een speciale audiëntie kan raadplegen in de catacomben van het provinciale arrondissementscommissariaat. Neen, anno 2017 is er nu eindelijk ook transparantie over het feit of jouw perceel al dan niet ingekleurd staat als jachtterrein.
 

Een eerste stap: digitale jachtplannen
Vogelbescherming Vlaanderen lanceerde in juni 2015 een bewustmakingscampagne ‘Schiet in Actie (voor correcte en transparante jachtplannen)’ met de bedoeling grootschalige jachtplanfraude aan het licht te brengen en de plannen uit de obscuriteit te halen. Via schietinactie.be kan je percelen aanmelden en laten nakijken of ze al dan niet in jachtgebied liggen. Vervolgens vraagt Vogelbescherming de arrondissementscommissaris of hij of zij de betrokken percelen wil laten uitkleuren als blijkt dat de gronden toch op de plannen staan. De resultaten tot maart 2017 kan je hier nalezen. Eerder deze week bracht ook het weekblad Humo een interessant stuk met eigen bevindingen over de absurditeit van de jachtplannen in Vlaanderen. Je kan het artikel hier nalezen.

Vandaag kan je dus zélf via Geoloket, de Vlaamse toegangspoort voor geografische informatie, controleren of jouw grond illegaal is openomen in het jachtplan van een of andere jager of jachtgroep. Wel moeten we er onmiddellijk bij vertellen dat het gaat om de plannen 2016-2017 en nog niet over de recent goedgekeurde plannen 2017-2018. Er zit dus nog wat vertraging op de publicatie. Ga naar ‘kaarten & plaatsen’, klik vervolgens op ‘natuur & milieu’ dan ‘jacht’ en vink vervolgens ‘jachtterreinen’ aan.

 

 

De volgende stap: grote schoonmaak

En wat met de correctheid van de plannen? Hectaren aan tuintjes, kerkhoven, sportterreinen, scholen, crèches, straten, dorpskommen, enz. die nog steeds zonder enige vorm van toestemming ingekleurd staan? Daar wordt voorlopig geen pennentrek aan veranderd. Het is aan de burger zelf om zijn eigendom uit de plannen te laten halen, zo redeneert men bij de overheid. Nog steeds de omgekeerde wereld: jagers mogen op bestaande jachtplannen zonder toestemming jouw terrein inkleuren en vervolgens is het aan de eigenaar zelf om te bewijzen dat hij geen toestemming heeft gegeven en de percelen te laten uitkleuren. Ondanks de goede inspanningen in verband met digitalisering is er dus nog heel wat werk aan de winkel. Onze vereniging vroeg alvast om een functie toe te voegen zodat de burger rechtstreeks via de kaart zijn gebied kan laten uitkleuren.

Vogelbescherming Vlaanderen doet een oproep om jouw terrein online via het Geoloket te controleren. Stel je vast dat jouw eigendom onrechtmatig ingekleurd staat op het plan? Laat het ons dan weten via schietinactie.be. Wij zorgen ervoor dat jouw grond terug jachtvrij wordt.

 

Go to top