Beleidsplan 2017-2021

  Ons beleidsplan voor de komende vijf jaar is een lijvig document geworden. Ben je benieuwd naar hoe het precies is opgebouwd? Dan kan je het volledige plan op deze website doorbladeren. Ook ons Jaarplan 2017 kan je hier inkijken.

  Het Beleidsplan 2017-2021 telt 91 pagina's, ons Jaarplan 2017 telt er 55. Wij wensen jou alvast veel leesplezier.
   

  Klik hier door

  Welkom op onze website

  Vogelbescherming Vlaanderen zet zich dag in dag uit in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving.

  Deze nieuwe website is nog in opbouw, dus zullen bepaalde onderdelen nog niet werken. We proberen echter om alles zo snel mogelijk operationeel te krijgen. Met onze excuses voor het ongemak.

  Natuur in je buurt

  Vogels beschermen, dat kunnen wij niet alleen. Dagelijks ijveren wij voor een betere bescherming, zowel voor vogels als voor andere wilde dieren. De vragen die we ontvangen, de activiteiten die we ontplooien en de thema’s waar we rond werken nemen alsmaar toe. Heel wat van onze thema’s kunnen op lokaal niveau extra kracht bijgezet worden. Neem een kijkje op onze aparte website en kijk wat jij concreet kan doen.

  Klik hier door

  Schiet in actie

  Omdat voor de doorsnee burger de drempel relatief hoog is om zich naar het arrondissementscommissariaat in zijn provincie te begeven met als doel te controleren of zijn of haar eigendom al dan niet in het jachtgebied van een individuele jager, een groep jagers of een wildbeheereenheid is ingekleurd, wil Vogelbescherming Vlaanderen daar graag bij helpen. We bouwden daarvoor een zeer gebruiksvriendelijke website.

  Klik hier door

  Slechtvalken live

  Sinds 2014 bevindt een nestkast voor slechtvalken zich op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in hartje Sint-Niklaas. Zowel in 2015 als in 2016 bracht het koppel drie jongen voort. Het voorbije broedseizoen kon je via twee professionele webcams het broedpaar dag en nacht volgen. Op de camera's is nu niet veel meer te zien, maar op de website zelf vind je heel wat interessante informatie over de slechtvalk.

  Bezoek de website

Meest recente nieuwsberichten

 • Procederen voor spreeuw

  23 oktober 2016: Vogelbescherming Vlaanderen is verbolgen over de recente wijzigingen aan het Soortenbesluit die minister Schauvliege doorvoerde en leidt een procedure in bij de Raad van State.
 • Zaterdag opent de jacht

  13 oktober 2016: Aanstaande zaterdag opent de jacht op fazanten, hazen en vossen. Traditioneel wordt 15 oktober als de officiële opening van het jachtseizoen beschouwd, terwijl de jacht op wilde ...
 • Korte berichten

  VOC's openen deuren
  27 juli 2016: Elk jaar openen de meeste opvangcentra voor vogels en wilde dieren hun deuren voor het grote publiek. De Vlaamse opvangcentra –...
  Slechtvalkjes 'uitgevlogen'
  20 mei 2016: De drie jonge slechtvalken die op 12 april 2016 geboren werden in de nestkast op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Sint-...

  Lopende campagnes

  Schiet in actie
  9 mei 2015: In het kleine Vlaanderen, dat stilaan volgebouwd raakt, wordt de strijd om een lapje grond, hetzij voor de landbouw, de industrie...
  Alleen uilen kopen echte uilen
  10 december 2014: Uilen en roofvogels horen in het wild, niet in gevangenschap. Ze vervullen een belangrijke taak in de natuur. Daarom horen ze...

  Go to top