Welkom op onze website

  Vogelbescherming Vlaanderen is een vereniging zonder winstgevend doel die zich dag in dag uit inzet voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving.

  De maatschappelijke zetel en het secretariaat zijn gevestigd in het stadspark van Sint-Niklaas. Daar kan je ook onze winkel voor natuurbeleving vinden.

  Beleidsplan 2017-2021

  Ons beleidsplan voor de komende vijf jaar is een lijvig document geworden. Ben je benieuwd naar hoe het precies is opgebouwd? Dan kan je het volledige plan op deze website doorbladeren. Ook ons Jaarplan 2017 kan je hier inkijken.

  Het Beleidsplan 2017-2021 telt 91 pagina's, ons Jaarplan 2017 telt er 55. Wij wensen jou alvast veel leesplezier.
   

  Klik hier door

  Schiet in actie

  Omdat voor de doorsnee burger de drempel relatief hoog is om zich naar het arrondissementscommissariaat in zijn provincie te begeven met als doel te controleren of zijn of haar eigendom al dan niet in het jachtgebied van een individuele jager, een groep jagers of een wildbeheereenheid is ingekleurd, wil Vogelbescherming Vlaanderen daar graag bij helpen. We bouwden daarvoor een zeer gebruiksvriendelijke website.

  Klik hier door

  Natuur in je buurt

  Vogels beschermen, dat kunnen wij niet alleen. Dagelijks ijveren wij voor een betere bescherming, zowel voor vogels als voor andere wilde dieren. De vragen die we ontvangen, de activiteiten die we ontplooien en de thema’s waar we rond werken nemen alsmaar toe. Heel wat van onze thema’s kunnen op lokaal niveau extra kracht bijgezet worden. Neem een kijkje op onze aparte website en kijk wat jij concreet kan doen.

  Klik hier door

  Slechtvalken live

  Sinds 2014 bevindt een nestkast voor slechtvalken zich op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in hartje Sint-Niklaas. Zowel in 2015 als in 2016 bracht het koppel drie jongen voort. Het voorbije broedseizoen kon je via twee professionele webcams het broedpaar dag en nacht volgen. Op de camera's is nu niet veel meer te zien, maar op de website zelf vind je heel wat interessante informatie over de slechtvalk en zijn levenswijze.

  Bezoek de website

Go to top